SANTE & WWF - Samen voor de bescherming van de lynx

SANTE & WWF - Samen voor de bescherming van de lynx

Voor het Duitse natuurcosmetica-merk SANTE zijn natuurbehoud en het behoud van de biodiversiteit erg belangrijk. Daarom is het merk de afgelopen decennia betrokken geweest bij een breed scala aan dierenwelzijnsprojecten. de strategische partnerschap met WWF Duitsland gaat nu nog een stap verder om het leefgebied van lynxen in Duitsland te beschermen en de met uitsterven bedreigde dieren langzaam en duurzaam opnieuw te introduceren.

De lynx is lid van de kattenfamilie en behoort tot de kleine katten. Tegenwoordig zijn er nog maar vier soorten, verspreid over het noordelijk halfrond: de Euraziatische lynx komt voor van Europa tot Azië, terwijl de Iberische lynx alleen op het Iberisch schiereiland voorkomt; twee andere lynxsoorten, de Canadese lynx en de rode lynx zijn inheemse soorten voor Noord-Amerika.
De dieren zijn maximaal 120 centimeter groot, met schouderhoogte van maximaal 70 centimeter en wegen tussen de 7 en 37 kilogram. Hun uiterlijk is kenmerkend: snorharen en borsteloren, meestal gevlekte vacht en zwarte staartpunt. Lynxen kunnen in verschillende habitats leven, maar worden voornamelijk aangetroffen in bossen en jagen op zoogdieren, van konijnen en knaagdieren tot dieren ter grootte van een edelhert. Schuilplaatsen of plaatsen om te werpen zijn struikgewas, spleten of holle boomstammen, waar lynxvrouwen eenmaal per jaar een nestje van 2 tot 4 jongen krijgen.

De lynx wordt gezien als een belangrijke pijler van de biodiversiteit en levert als jager op herten en herten een niet onaanzienlijke bijdrage aan het behoud van het ecologische evenwicht in de bossen. Dit wordt ook benadrukt door de projectmanager van WWF Duitsland, Moritz Klose.
Helaas komt de directe bedreiging voor de lynx, van de mens. Ze worden door jagers en boeren als roofdieren beschouwd, op sommige plaatsen zelfs op hun vacht gejaagd en hun leefgebied wordt overal steeds kleiner. Intensieve land- en bosbouw, uitbreiding van wegen en spoorwegen, het gebruik van rodenticiden of zelfs honden bedreigen de lynxpopulaties of maken het moeilijker om zich te verspreiden.

Er leven momenteel ongeveer 140 dieren in Duitsland. SANTE ondersteunt het WWF-project om het aantal lynxen op lange termijn te verhogen tot 300 dieren en om de biodiversiteit in de Duitse bossen te versterken. Tegelijkertijd moet er aan de acceptatie van de lynx gewerkt worden en moet er educatief gewerkt worden om de lynx opnieuw te introduceren in geschikte natuurgebieden. Deze dieren moeten ook beschermd worden. Daarom richt het werk van het WWF zich op het onderzoeken van de migratiebewegingen met behulp van moderne technologie en doen ze veel preventiewerk in relatie tot stroperij, want helaas is er nog een gebrek aan acceptatie onder de bevolking, vooral onder boeren, veehouders en jagers.

SANTE wil graag, op een heel lokale manier, betrokken zijn bij het lynxproject en tegelijkertijd de biodiversiteit van Duitse bossen promoten: ZORG VOOR JEZELF EN DE WERELD!