Dieet en acne - is er een verband?

Dieet en acne - is er een verband?

Acne komt vooral voor bij tieners, in een periode waarin er veel geworsteld wordt met het zelfbeeld. Hieronder bekijken we eens van naderbij hoe en of voeding een rol kan spelen bij de graad van deze huidaandoening.

Wat veroorzaakt acne?

Voor de meeste mensen verdwijnt acne in hun late tienerjaren of begin twintig. Het kan houd echter soms langer aan of ontwikkelt zich soms bij mensen van eind twintig of begin dertig.

De exacte redenen hiervoor zijn nog niet bekend. Dermatologen zijn van mening dat meerdere factoren zoals genen, hormonen, gewicht, ontstekingen en emotionele stress allemaal een rol spelen.

De British Association for Dermatologists is van mening dat de olieproducerende klieren van de huid bij mensen met acne bijzonder gevoelig zijn voor de normale niveaus van belangrijke hormonen. Hierdoor produceren deze klieren overtollige olie.

Hierbovenop worden de huidcellen die de poriën bekleden niet goed verwijderd, waardoor de follikels worden geblokkeerd. Dit milieu van tegelijkertijd olieachtige en verstopte poriën bevordert de vermenigvuldiging van de acnebacteriën die op ieders huid leven.

Dieet acne - historisch gezien

Al aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw speculeerden wetenschappers dat er mogelijk een verband bestaat tussen voeding en acne. Destijds werden verwerkt vet voedsel, bananen, noten, chocolade, suiker, kaas en alcohol geïdentificeerd als boosdoeners.

In de jaren zestig vonden echter twee studies die zeer bekend werden geen verband tussen acne en eetgewoonten. Als gevolg hiervan werden leerboeken herzien en vonden dermatologen het gepraat over het verband tussen acne en voeding onwetenschappelijk.

Het is nu echter bekend dat deze twee grootschalige onderzoeken enkele ontwerpfouten bevatten die tot een verkeerde conclusie leidden. Hierdoor was er 40 jaar geen onderzoek op dit gebied. Pas sinds kort komt de relatie tussen acne en voeding weer in beeld.

Recent onderzoek

Een verband tussen acne en voeding dook weer op in 2002 toen wetenschappers meldden dat acne vrijwel niet bestond in niet-westerse samenlevingen. De onderzoekers concludereerde uit hun observaties dat deze grote verschillen in acne tussen moderne en niet-westerse samenlevingen niet alleen aan genen kunnen worden toegeschreven. Er moesten andere omgevingsfactoren spelen - misschien een dieet?

De onderzochte niet-westerse samenlevingen aten voornamelijk plantaardig, onbewerkt voedsel met een lage glycemische lading. (Hier is de link naar de studie.)

Als voeding een rol speelt bij het optreden van acne, is dit waarschijnlijk te wijten aan het vermogen van bepaalde voedingsmiddelen om complexe processen te bevorderen die acne veroorzaken. De meest geldige aannames tot dusver met betrekking tot acne en voeding hebben betrekking op zuivelproducten en de respectievelijke glycemische belasting van voedingsmiddelen.

In de volgende post zullen we deze twee theorieën nader bekijken en maatregelen voorstellen die kunnen helpen tegen acne.